Vefat İlanı - sarisu köyü- reyhan SARI - 2 Ocak 2022 Pazar

Vefat İlanı - yanikdağ köyü-yuauf ziya sandikçi - 2 Ocak 2022 Pazar

Vefat İlanı - Çataklıhoca Mahallesi - Sadık ÇATAKLI - 31 Aralık 2021 Cuma

Vefat İlanı - Esendağ Köyü - Hüseyin BALTACI - 31 Aralık 2021 Cuma

Vefat İlanı - Kemer Köyü - Nazmiye DEDETAŞ - 31 Aralık 2021 Cuma